Počas celého pracovného dňa  28.10.2019 nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle: 0917183889.